top of page

Rydym wedi ein lleoli ym Mhenrhyn Llyn ger Aberdaron.

Dyma leoliad perffaith yng nghanol cefn gwlad am ddihangfa perffaith yng Ngogledd Cymru. Os ydych chi awydd penwythnos i ffwrdd neu wythnos i ymweld a mannau newydd, mae'n leoliad yn ddelfrydol i gyplau, ffrindiau neu deulu sydd yn chwilio am amser i ymlacio mewn caban moethus a chlyd.

102734501_622033135186951_22789820672605
IMG_20200920_213952 (2).jpg
pod exterior.jpg
DSC_1251.jpg
Porth Wisgi..jpg
Porth wisgi.jpg
Porth wisgi.jpg
IMG_20201127_121533_100254841877930.jpg
Porth Ferin stove.jpg
IMG_20191124_103427.jpg
PorthOer.jpg
WhatsApp Image 2022-01-14 at 17.19.08

Croeso i
Glampio Coed Glamping

Glamping Coed Christmas Edition Vouchers

Coed-39.jpg
Coed-28.jpg
Porth Ferin.jpg
Coed-7.jpg
Porth+Wisgi.jpg
Porth Iago.jpg
Porthor.jpg
Port+Orion.jpg
COEDAirsoft.png
COEDGlampio.png

Coed Airsoft

Gwirioneddol wych!

Mae gem AIRSOFT yn gem ar gyfer grwp o ffrindiau, stags, iario,

gwaith tim neu ar gyfer y teulu cyfan! Rydych angen cynifer a 8 chwaraewr i gael gem dda.

 

Cysylltwch gyda Alun: Yma

Glampio

Ansawdd Rhagorol

Mae Glampio Coed yn safle  mewn rhan hyfryd o Benrhyn Llyn, y fangre perffaith i ddianc o rialtwch y byd a'i betws yng Ngogledd Cymru.

Rydym wedi ein lleoli yng nghanol Pen Llyn. Os ydych yn chwilio am 2 noson, penwythnos neu wythnos gyfan o fwynhau, ymweld a chrwydro, mae'n gyrchfan perffaith i deulu neu ffrindiau i geisio amser i ymlacio mewn awyrgylch hamddenol.

Rydym yn codi ffi bychan o £10 y plentyn am yr arhosiad!

Crasu Pizza

Cynhwysion ffresh

Pitsa tan Coed

@glampiocoed
Bwydlen

COEDCrasu.png
pod exterior.jpg

Amdanom

Fe agorwyd y safle ym mis Mai 2018 gyda 3 caban pren, bloc cawod/toilet newydd sbon ynghyd a chegin gymunedol. Ond erbyn hyn, mae ganddom 7 caban yn cynnwys dau gyda 'ty bach' (toilet) ac un ar gyfer person gyda anabledd.

 

Ein gweledigaeth yw cynnig ‘glampio’ o safon uchel mewn amgylchedd tawel a heddychlon. Rhoi'r  cyfle i’n cwsmeriaid i ddeffro i sŵn adar yn trydar ben bore a mwynhau awyrgylch nefolaidd yng ngolau tân fîn nos .

 

Nid oes dim yn rhoi mwy o foddhâd i ni na gweld ymwelwyr yn mwynhau eu hunain. Byddwn wrth ein bodd yn cynnig dyddiau allan, mannau bwyta a theithiau cerdded i gwsmeriaid.

 

Mae gyrru ymwelwyr i flasu prydferthwch yr ardal sydd o’u cwmpas yn ‘Glampio Coed’ yn rhoi boddhâd mawr i ni yn ogystal a chael y cyfle i gefnogi busnesau lleol eraill.

WhatsApp Image 2022-01-14 at 17.19.08.jpeg

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page