top of page
34.jpg

Yr Ardal

MAE PENRHYN LLYN YN SYFRDANOL

Image by Peter Kee
Coed-4.jpg

Llwybrau cerdded

Os ydych yn mwynhau cerdded, mae digon o opsiynau i chi yma! Dilynwch y llwybr arfordir o gwmpas Llyn, neu mentro i fyny Garn Fadryn, Garn Boduan neu'r Eifl - y mynyd uchaf ym Mhen Llyn.

Traethau o'n cwmpas:

Porth Iago, Porthor (Whistling Sands), Abersoch, Aberdaron, Nefyn ar enwog Ty Coch ym Mhorthdinllaen (y 3ydd 'bar ar y traeth' gorau yn y byd) ar holl draethau hardd Pen Llyn sydd yn agos i'n safle gyda'r traeth agosaf yn llai na 3 milltir i ffwrdd.

The Area: Features
bottom of page