top of page
Port+Orion.jpg

Porthorion

Caban pren Porthorion - perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4

  • Caban rhif 7 o'r bloc cawod/toilet.​

  • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd gorchudd duvets

  • Gwely dwbl i oedolion a gwely soffa  i blant

  • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

  • Caban cyfforddus eang, 6medr wrth 3 medr.

  • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol. 

  • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, dibynnol ar y tywydd.

Porthonion.jpg

Porthorion yn Cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Teledu/Radio

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged yn cynnwys nwyddau Cymreig lleol.

Gwres llawr cynnes

Dillag gwely safonol - 100% cotwm a thyweli moethus

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Porthorion: Features

Taith Fyw

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page