top of page
Port+Orion.jpg

Porthorion

Caban pren Porthorion - perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4

 • Caban rhif 7 o'r bloc cawod/toilet.

 • Pod gyda TOILET

 • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd gorchudd duvets

 • Gwely dwbl i oedolion a gwely soffa  i blant

 • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

 • Caban cyfforddus eang, 6medr wrth 3 medr.

 • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol. 

 • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, dibynnol ar y tywydd.

Porthonion.jpg

Porthorion yn Cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Teledu/Radio

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged yn cynnwys nwyddau Cymreig lleol.

Gwres llawr cynnes

Dillag gwely safonol - 100% cotwm a thyweli moethus

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Porthorion: Features

Taith Fyw

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page