top of page
COEDAirsoft.png

Airsoft Coed

LL53 8HL

Gwirioneddol wych

Awydd sialens?

 

Dewch i gael blas ar gem saethu AIRSOFT sydd ger ein safle Glampio.

 

Mae'r safle wedi ei leoli yma yn COED, mewn coedwig ger Aberdaron.

 

Gem onest yn llawn antur a chynnwrf.

Rydym yn derbyn grwpiau o bartion penblwydd - plant ac oedolion, stag a iario, grwp o ffrindiau neu criw gwaith i wella sgiliau gwaith tim. Rydych angen o leaif 8 chwaraewr i gael gem. Hwyl i'r teulu i gyd!

Prisiau

Gem Teulu 

Plant 8+ yn cynnwys o leiaf 1 oedolyn

 • £20 y pen

 • 8-12 oed

 • 1. 5 awr o gem

 

Yn cynnwys:

 • Masg a gwn AIRSOFT

 • 1000  BB's  y chwaraewr

saethu coed airsoft.jpg

Amseroedd Agor:

Llun - Sul 9yb - 6yh

78312045_2634869386598490_73926026488111

Criw o Ffrindiau 12+

 • £25 y pen

 • 2 awr o gem

 

Yn cynnwys: 

 • Masg a gen AIRSOFT

 • 1000 BB's y chwaraewr

Lluniau

Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft
Saethu Coed Airsoft

Geirda:

"Gem wych yn llawn cyffro! Teulu i gyd wedi mwynhau - diwrnod gwerth chweil!"

"Gemau diddorol, llawn hwyl. Diwrnod gret i'r hogia, laff go iawn. Yn siwr, fe fyddwn ni'n nol!"

saethu coed airsoft.jpg

CYSYLLTWCH

Mae Glampio Coed wedi ymrwymo ar gyfer eich anghenion.  Cwestiynau, sylwadau neu gais arbennig?  Buasem wrth ein bodd yn clywed gennych.  Cysylltwch gyda ni heddiw.

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page