top of page
Porth+Wisgi.jpg

Porth Wisgi

Caban Porth Wisgi - perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4.

 • Caban rhif 6 o'r bloc cawod/toilet.​

 • Wedi ei enwi ar ol llongddrylliad ar draeth lleol yn cario cargo o wisgi

 • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd gorchudd duvets.

 • Gwely dwbl i oedolion a gwely soffa i blant.

 • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

 • Caban cyfforddus eang 6medr wrth 3 medr.

 • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol.

 • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, yn dibynnu ar y tywydd.

Porth Wisgi: Features

Taith Fyw

Porth Wisgi.jpg

Porth Wisgi yn cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Teledu/Radio

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged o nwyddau Cymreig lleol

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Dillad gwely safonol - 100% cotwm

Gwres llawr cynnes

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page