top of page
Porth Neigwl.jpg

Porth Neigwl

Caban Porth Neigwl - Perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4

 • Caban Porth Neigwl - Perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4.

 • Caban rhif 5 o'r bloc cawod.

 • Caban gyda TOILET.  Gwely dwbl i oedolion a gwely soffa i blant.

 • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd gorchudd duvets.

 • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

 • Caban cyfforddus eang, 6medr wrth 3 medr.

 • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol.

 • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, yn dibynnu ar y tywydd.

Porth Neigwl: Features
Porth wisgi.jpg

Porth Neigwl yn Cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Teledu/Radio

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged o nwyddau Cymreig lleol

Toiled a Sinc

Gwres llawr cynnes

Dillag gwely safonol - 100% cotwm

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Taith Fyw

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page