top of page
Porth Neigwl.jpg

Porth Neigwl

Caban Porth Neigwl - Perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4

  • Caban Porth Neigwl - Perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4.

  • Caban rhif 5 o'r bloc cawod.

  • Caban gyda TOILET.  Gwely dwbl i oedolion a gwely soffa i blant.

  • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd gorchudd duvets.

  • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

  • Caban cyfforddus eang, 6medr wrth 3 medr.

  • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol.

  • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, yn dibynnu ar y tywydd.

Porth Neigwl: Features
Porth wisgi.jpg

Porth Neigwl yn Cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Teledu/Radio

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged o nwyddau Cymreig lleol

Toiled a Sinc

Gwres llawr cynnes

Dillag gwely safonol - 100% cotwm

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Taith Fyw