top of page
Porth Ysgo.jpg

Porth Ysgo

Caban Porth ysgo - perffaith ar gyfer 2 oedolyn neu deulu o 4.

 • Addas ar gyfer unigolion gyda anabledd neu ar gyfer teulu ifanc.

 • Ramp yn addas ar gyfer cadail olwyn a phram.

 • Llwybr i'r caban yn 1.2 medr o led.

 • Mae'r drws i'r caban yn 1065mm o lydan.

 • Caban cyntaf o'r bloc cawod/toilet.

 • Dillad gwely o safon uchel - 100% cotwm, cobennydd a gorchudd duvets

 • Carthen Gymreig, poteli dwr poeth a thyweli moethus.

 • Caban cyfforddus eang, 6medr wrth 3 medr.

 • Croesawn ein gwesteion gyda basged o nwyddau Cymreig lleol.

 • Croeso i chi barcio y car ochr dde i'r caban, dibynnol ar y tywydd.

Porth ysgo.jpg

Porth Ysgo yn Cynnwys:

Gwely dwbl cyfforddus

Ramp mynediad

Llestri, cytleri, tegell ac oergell fechan

hamper.png

Basged yn cynnwys nwyddau Cymreig lleol.

Gwres llawr cynnes

Dillag gwely safonol - 100% cotwm a thyweli moethus

Gwely soffa a dillad gwely chwaethus

Porth Ysgo: Features

HYGYRCHEDD

Croeso

 

Mynediad gwastad:

Mae mynediad gastad yn y prif fynedfa. Mae mynediad gwastad o'r prif fynedfa tuag at pod caban, cegin gymunedol a'r bloc cawod/toilet. Mae un caban gyda ramp, yr un agosaf i'r bloc cawod. Mae'r ramp wedi ei osod yn barhaol. Mae'r llwybr i'r caban yn 1.2 medr o led ac yn 1065mm o lydan.

Mynediad gyda grisiau: Mae 2 ris ar gyfer 6 caban pren arall.

Bloc cawod/toilet

 • Mae ganddom ystafell gawod/toilet ar gyfer anabledd gyda mynediad gwastad.

Gweledol

 • Mae ganddom wybodaeth ar gael mewn print mawr

 • Mae gwybodaeth cwsmeriaid ar gael mewn fformat o brint mawr.

Cyffredinol

 • Gwesteion hyn sydd ddim mor abl

 • Defnyddwyr cadair olwyn rhan amser

 • Defnyddwyr cadair olwyn a chymorth

 • Gwesteion a nam ar eu golwg

Taith Fyw

Cysylltwch a ni

Coed y Llan, Pwllheli LL53 8HL, UK

01758 719180

 • Google Places
 • Facebook
 • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page