top of page
WCP-Round.png

Llwybrau cerdded:

Os ydych yn mwynhau cerdded, mae digon o opsiynau ar gael i chi yma! Dilynch y llwybr arfordir o gwmpas Llyn, neu mentrio i fyny Garn fadryn, Garn Boduan neu'r Eifl - y lleoliad uchaf ym Mhen Llyn.

Teithiau byr

Nefyn i

Borthdinllaen:

O ffrwyno'r pentir creigiog Porthdinllaen cewch edmygu golygfa i'r Dwyrain a'r Gorllewin ar hyd arfordir y gogledd ym Mhenrhyn Llyn, Mae gennych gyfle gwych i weld morloi ger y lan.

2.75 m / 4.5 km

O Blas yn Rhiw i Fynydd Cilan:

O Blas yn Rhiw gellir gweld ehangder Porth Neigwl (Hell's Mouth). Pan fydd y llanw allan cewch ddilyn y traeth am dair milltir cyn cyrraedd godre Mynydd Cilan.

3.3 m / 5.3 km

Porth Ysgaden i

Porth Widlin:

Mae'r llwybr yma yn eich arwain i ogofau Porth Ysgaden i Borth Colmon ac ymlaen i ogofau bychan Porth Widlin. Mae'r clogwynni uwchben yn gartref prin i fywyd gwyllt.

4.6 m / 7.4 km

Aberdesch i

Trefor:

O Aberdesach, dilynwch y llwybr ar hyd troed Gyrn Goch a'r Gyrn Ddu sydd yn amlygu yr hen chwareli yn yr ardal flynyddoedd yn ol.

5 m / 8 km

Aberdaron i

Plas yn Rhiw:

Mae'r llwybr yn eich arwain i ffwrdd o'r arfordir fel y byddwch yn gadael Aberdaron ond yn eich dychwelyd yn ol at y mor ym Mhorth ysgo. mae Plas yn Rhiw yn deillio o'r Ganrif 16eg, maenordy o eiddo yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 1949.

5 m/ 8 km

Walking Paths: List

Teithiau cerdded hir

Porthdinllaen i Porthysgaden

6.2 m / 10 km

O ffrwyno'r pentir creigiog Porthdinllaen cewch edmygu golygfa i'r Dwyrain a'r Gorllewin ar hyd arfordir y gogledd ym Mhenrhyn Llyn, Mae gennych gyfle gwych i weld morloi ger y lan.

Porthorion i Aberdaron:

Fel y byddwch yn cerdded tuag at Aberdaron, fe welwch Ynys Enlli, unwaith yn lwybr y pererinion. Yn ol y chwedl, roedd tri ymweliad yn gyfwerth a thaith i Rufain,

6.8 m / 10.9 km

Porthor i

Aberdaron:

9.25 miles / 15km

Fel y byddwch yn cerdded tuag at Aberdaron, fe welwch Ynys Enlli, unwaith yn lwybr y pererinion. Yn ol y chwedl, roedd tri ymweliad yn gyfwerth a thaith i Rufain. Fe ar rhaglen BBC-Coast, mae'r tywod ym Mhorthor yn chwibanu wrth i chi gerdded arno.

Lleoliadau Lleol

Ewch ar safle we 'Visit Snowdonia' lle maent yn cynnig gwybodaeth defnyddiol ychwanegol wedi ei selio ar Benrhyn Llŷn er mwyn rhoi cymorth i chi gynllunio eich antur nesaf neu ofyn cwestiynau am eich ymweliad. 

Cliciwch yma : www.visitsnowdonia.info

bottom of page