top of page
What's Included: Text

Beth sydd wedi ei gynnwys

RYDYM WEDI MEDDWL AM BOPETH

Rydym yn anelu i gael pob manylyn yn ei le er mwyn gwneud eich arhosiad yn

un gwerth chweil!

Dyma restr o'r hyn sydd yn gynwysedig ymhob caban yn ogystal a phethau i ddod efo chi!

Dyma beth sydd tu mewn i'r cabanau pren:

 • Cobennydd cotwm - 100%

 • Carthen Gymreig

 • Cobennydd chwaethus i'r plant

 • Tyweli moethus

 • Gwres llawr

 • Bonyn coeden-cwpwrdd gwely

 • Lamp Teledu/radio Smart

 • Llestri/cytleri, tegell ac oergell fechan

 • Basged croeso gyda nwyddau

 • Cymreig lleol 2 gadair

 • Gwely soffa (podiau teuluoedd)

 • Stof goed a bwced o goed tan o'n coedwig (Caban Porth Iago a Porth Ferin yn unig).

 • USB Port

 • Tolet gyda sinc (Caban Porth Neigwl a Porthor yn unig).

Porth ysgo.jpg
What's Included: Features
Kitchen Counter

Mae ein cegin ‘cymunedol’ yn cynnwys:

 • Hob nwy

 • Rhewgell

 • Toaster

 • Popty ping

 • Peiriant golchi dillad

 • Peiriant sychu dillad

 • Coed tan ar werth

 • Siarcol

 • Fire lighters

Barbeciw a than agored:

 • Mae barbeciw siarcol a than agored ar gyfer pob caban. Rydym yn gwerthu siacol a choed tan ar y safleyn ddyddiol

 • Gwelir twb tan agored cymunedol  ynghanol y safle at eich defnydd chi

IMG_20200920_213952 (2).jpg
IMG_20201202_142327.jpg

Bloc cawod/toilet:

 • Bloc cawod/toilet newydd sbon (i'w rannu gyda gwesteion eraill) Rydym yn codi ffi bychan am ddefnyddio y cawodydd poeth: 20c am 1 munud, 40c am 2 funud neu £1 am 8 munud

Beth i ddod efo chi:

 • Fflachlamp

 • Esgidiau addas

 • Sychwr gwallt

 • Bwyd addas ar gyfer coginio BBQ neu hob gas.

 • Tyweli lan y môr

 • Wipes 

 • Tywel sychu llestri

IMG_20200520_193444 (1).jpg
bottom of page