top of page

Nifer y gwesteion ym mhob pod
3 oedolyn

neu
2 oedolyn + 2 blentyn
Darllenwch T&A isod

Booking T&C

Book t&C
  • Mae plant a chwn yn opsiwn ychwanegol unwaith y bydd y caban a'r dyddiad wedi ei benderfynu. 

  • Plant yn aros am ffi o £10 y plentyn am yr arhosiad 

  • Cwn yn aros am ffi o £15  yr un am yr arhosiad

  • Ewch am sbec i adran polisi 'Archebu' a 'chanslo'. Cliciwch yma

  • Rhowch enw cyntaf y gwesteion wrth archebu am resymau cyfarch yn y pod 

  • nifer o gwesteion 4 = ( 2 oedolyn + 2 blentyn ) neu ( 3 Oedolyn )

  • I weld ein polisi archebu a chanslo  Cliciwch Yma

Vouchers Book a pod

Vouchers 

bottom of page